RSS

Impen

10 Jan

Jaman aku esih cilik mbien uripe nang ndesa, ketinggalan jaman tapi hepi, senenge dolan nang alas, nang sawah, juga dolanane nang kali, angger uripe nangumah bae, malah langka kancane, soale bocah-bacoh se umuranku mbien pada nduwe wedhus, dadi saben ndinane ya pada ngarit nangalas utawa angon wedhus nang sawah, saben balik sekolah, wis genah rame rombongan pada mangkat ngarit, utawa rombongan angon wedhus, walopun mbien cilik aku urung nduwe wedhus (njaluk karo bapake urung ditukokna) ya tetep melu-melu angon, melu meng alas dan meng sawah, kecean nang kali dll dolan melu kanca, angger nangumah bae ya ming bergaul karo biyunge, ngrewangi marudi budin, memeni krekel, hehe ya ora rame lah.

Jaman siki inyong wis tuwa, tesih cokane kegawa kelu kenangan sing mbien-mbien, ya kiye ethok-ethoke curhat lah, siki tuline nyong wis ngode, kerjane adoh, dadi ya jarang pulang kampung, saben lebaran be ora mesti bisa perlopan pulkam, kaya kie angger lawas lunga-lunga suwe ora ketemu, biasane tuli kangen, kangen anake, kangen bojone, kangen dulure dll, tapi sing bedani kangenku ga hanya cuma itu, kangene malah kepengin dolan maring sawah, dolan nang alas, nang kali, pokoke di tempat-tempat sing bien cilik dadi tempat dolananku, anu saking kangene mbok yah?? sampai kegawa ngimpi, nah kuwe ngimpine ora pisan pindo,  sering koh

Waktu jamane lebaran wingi, tangga-tanggaku tuli pada silahturahmi karo keluargane kabeh, kanca-kancane dan dulur-dulure nyong ya melu, bar kuwe pada lunga plesiran maring waduk sempor, benteng van der wick, pantai karang bolong, pantai petanahan, pantai ayah, gua jatijajar, gua petruk dll, pokoke tempat-tempat plesiran nang kotaku lah, tapi angger aku wingi malah plesire maring alas, ya kuwe anu kegawa impen, angger aku wis ngimpi dolan mengalas, mengsawah, mengkali, terus ora tek lakoni, bakale dadi beban pikiran, tapi angger wis dilakoni, alas sing tek impeni tek parani, nangkono kuwe, jan merdeka pikiran plong kabeh krasa bombong, ati tentrem jan ayem temenan,

Apa ya enggane, alas, kali, sawah, nduweni rasa kangen karo aku? apa inyong sing cuma kegawa kelu yah?? soale angger suwe ora tek tiliki jan mrimpeni koh, hehe

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 10, 2012 in Ngapak Banyumasan, Umum, Usil

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: